Το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ είναι:


Το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2000 και πιστοποιήθηκε το 2001 από το ΕΚΕΠΙΣ ως περιφερειακό ΚΕΚ με Κωδικό Πιστοποίησης 12101063 στις περιοχές :

 

Ρέθυμνο:

Δ.Δ.Σελλιά, Δήμος Φοίνικα
  Λασίθι: Δ.Δ. Καλαμαύκας, Δήμος Ιεράπετρας

Σκοπός του ΚΕΚ είναι η κάλυψη του κενού στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και της αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας Κρήτης και ειδικότερα στην περιοχή της Νοτίου Κρήτης.

Δραστηριοποιείται στα θεματικά πεδία :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Στόχος του φορέα είναι να συμβάλει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, στην έρευνα για την ανάδειξη των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας καθώς και των εκπαιδευτικών αναγκών, στην υψηλού επιπέδου κατάρτιση με βάση τις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνολογικές καινοτομίες αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τις διακρατικές συνεργασίες.

Περαιτέρω στόχοι είναι η αξιολόγηση, η συμβουλευτική υποστήριξη, ο επαγγελματικός προσανατολισμός, η εξατομικευμένη παρακολούθηση και προώθηση / επανατοποθέτηση ανέργων και εργαζομένων στην αγορά εργασίας, ώστε να συμβάλει στη διαμόρφωση των προϋποθέσεων που οδηγούν στην επιτυχία των πολιτικών απασχόλησης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της χώρας μας.

Αναλυτικότερα οι στόχοι του ΚΕΚ είναι:

  • Βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της ικανότητας των ανέργων για την ένταξη στην αγορά εργασίας με την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης υψηλής ποιότητας στοχεύοντας στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας κυρίως των νέων και των γυναικών.
  • Ενθάρρυνση της προσαρμοστικότητας των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας.
  • Ενίσχυση και αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των πολιτικών και των παρεμβάσεων στην αγορά εργασίας.
  • Ανάπτυξη και προώθηση ενεργών πολιτικών για την καταπολέμηση και πρόληψη της ανεργίας με στόχο την αποφυγή της μακροχρόνιας ανεργίας και την διευκόλυνση της επανένταξης των μακροχρόνια ανέργων.
  • Προώθηση της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.
  • Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και προσαρμοστικότητας του ενεργού δυναμικού.
  • Δημιουργία συστημάτων και μηχανισμών διαρκούς ανίχνευσης παρακολούθησης για την ανάδειξη των αναγκών των τοπικών αγορών εργασίας και την σύζευξή τους με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Διοργάνωση συνεδρίων, εκθέσεων, ημερίδων και εκδηλώσεων.
  • Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για ανέργους, εργαζόμενους και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

Οικονομικά Στοιχεία
 
Copyright © MADCON S.A. 2005