ΕΜΠΕΙΡΙΑ - ΔΡΑΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Τα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών είναι:

  • Προγράμματα που υλοποιούνται μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.
  • Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45%.
  • Προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα.
 

Προγράμματα που υλοποιούνται μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Αυτά απευθύνονται σε εργαζόμενους (συνήθως στον ιδιωτικό τομέα) και προκηρύσσονται αυτοτελώς, οπότε είναι 100% επιδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.

Στην ανωτέρω περίπτωση προκηρύσσονται μια ή δύο φορές τον χρόνο και εφόσον εγκριθούν προτάσεις, υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ ή σε δομές άλλου ΚΕΚ. Συνήθως προβλέπεται και εκπαιδευτικό επίδομα για τους συμμετέχοντες.
 

Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον ειδικό λογαριασμό ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45%.

Χρηματοδοτούνται κατά 100% και μπορούν να οργανωθούν αποκλειστικά για λογαριασμό και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων ή μέσω των συνδικαλιστικών τους φορέων. Η υλοποίηση μπορεί να γίνει είτε στις εγκαταστάσεις του ΚΕΚ είτε στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ παρέχει και στον τομέα αυτό πλήρεις υπηρεσίες σχεδιασμού, οργάνωσης & υποστήριξης.
 

Προγράμματα αυτοχρηματοδοτούμενα.

Τα προγράμματα αυτά οργανώνονται από το ΚΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ και απευθύνονται σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να τα παρακολουθήσει με καταβολή του κόστους συμμετοχής από τον ίδιο.

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων αυτών είναι δυνατό να χρηματοδοτηθεί και από τον λογαριασμό ΟΑΕΔ – ΛΑΕΚ 0,45%.

Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα είναι: της Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Διεύθυνση Συνθηκών Εργασίας) και της Εκπαίδευσης Προσωπικού και Εργοδοτών Επιχειρήσεων Τροφίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων - ΕΦΕΤ).
 
Copyright © MADCON S.A. 2005